Privacyverklaring Autocross Nederhorst den Berg (AGV)

1. Inleiding
Welkom bij de privacyverklaring van Autocross Nederhorst den Berg (AGV). Deze verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens in verband met de inschrijvingen voor de autocross.

2. Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is SAVO, gevestigd te Staalmeesterpad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer].

3. Welke gegevens verzamelen wij?
Tijdens de inschrijving voor de autocross verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Rijbewijsnummer
 • Informatie over het voertuig
 • Transpondernummer
 • evt. medicijngebruik voor Medical Support

4. Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beheren van de inschrijvingen voor de autocross
 • De inschrijflijsten en startopstellingen (naam, auto en nummer zullen gedeeld worden op de website v.a. een week voor aanvang v.d. cross)
 • Het communiceren over het evenement en gerelateerde informatie
 • Het handhaven van de veiligheid tijdens de autocross
 • Verzekering van het evenement

5. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking
De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de noodzaak van de uitvoering van het inschrijvingscontract en het legitieme belang van de organisatie bij het organiseren van het evenement.

6. Delen van persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het evenement, bijvoorbeeld met officials, medical support en medewerkers belast met de organisatie en de verzekeringmaatschappij.

7. Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.

8. Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem voor het uitoefenen van deze rechten contact op met SAVO.

9. Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

10. Contactgegevens
Voor vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met SAVO.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving. Het is daarom raadzaam de verklaring regelmatig te raadplegen.